Hakkımızda

Doğal Yaşam Derneği, 15.08.2006 tarihinde yasal statüye kavuşan derneğimiz, yer yüzündeki tek canlı türünün insan olmadığı, dünya üzerindeki her bir canlının yaşama hakkına sahip olduğuna inanan ve bu hakkın korunmasına katkı sağlamak için doğa, kültür-turizm, çevre, sosyal ve sağlık alanlarında çalışan uzman ve gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu yerel ve uluslararası çalışmalar yürüten bir kuruluştur.

Derneğimiz,yıllardır devam eden demokratik,laik,bağımsız,gençlik odaklı ve politikalar üstü bir kuruluş olarak  doğa, çevre,kültür-turizm,  sosyal ve sağlık konularında araştırma,eğitim,medya ve proje yönetimi alanlarında bilgi-birikimi,motivasyonu yüksek,aktif gençlik çalışanları,gönüllüler, eğitmenler, akademisyenler,koordinatörler ve proje uzmanları ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşları,Üniversiteler,Yerel Yönetimler,Kamu Kurum ve Kuruluşlar,Avrupa Birliğine bağlı kurumlarla  işbirliği yaparak başta Erasmus+ ve Sivil Toplum Diyaloğu programları olmak üzere çeşitli fon kaynakları için projeler geliştirmektedir.

Gençlerin yerel,ulusal ve uluslararası düzeylerde deneyimler kazanmalarını,birer aktif vatandaş olarak çeşitli toplumsal faaliyetlerde roller üstlenmelerini sağlayacak, farkındalık yaratacak sürdürülebilir çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

DYD, AB Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından EURODESK Türkiye Temas Noktası ve Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) gönderen ve koordinatör kuruluş olarak akredite edilmiştir.

Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP), Gençlik Örgütleri Formu (GOFOR), Denge Denetleme Ağı (DDA) ve Türkiye Küçük Millet Meclisi (TKMM) gibi önemli kurumsal yapılarla ortaklıklar kurarak ve çeşitli işbirliği yaparak kaliteli ve sürdürülebilir fırsatları tüm gençliğin hizmetine sunmayı sürdürmektedir.

Hedef ve Amaçlarımız

Doğal kaynakların, kültürel varlıkların ve tarihi çevrenin korunması, geliştirilmesi, kırsal ve kentsel sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kadının konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal bilincin yükseltilmesi, kültür, turizm, çevre, insani yardım, insan hakları, demokratikleşme, bilişim, eğitim, kalkınma, doğa sporları,afete duyarlılık, kurtarma,halk sağlığı ve sağlık eğitimi ( beden ve ruh sağlığı ) konularında kapasitenin geliştirilmesi, anılan konularda deneyimlerin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılması, Avrupa Birliği’ne bütünleşme sürecine katkı, diğer ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği konularında ekonomik ve sosyal girişim ve faaliyetlerde bulunmak.

Değerlerimiz

 • Şeffaflık
 • Güvenirlik
 • Paylaşımcılık
 • Üretkenlilk
 • Duyarlılık
 • Değişim ve Gelişim


Misyonumuz

Doğada yaşayan tek canlının bizler olmadığı ve doğadaki  her bir canlının yaşam hakkı olduğu bilincini yerleştirmek, farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için eğitimler yapmak ve projeler yazmaktır.

Vizyonumuz

Gelecek nesillere sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için el ele.

Aktivitelerimiz

 • Erasmus+ (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları) kapsamında
 • Avrupa Gönüllü Hizmeti (18 – 30 yaş arası gönüllü gençler için)
 • Gençlik Değişimleri (15 – 30 yaş arası gençler için)
 • Eğitim Kursları (Gençlik liderleri için)
 • Seminerler (Gençlik çalışanları için)
 • Ortaklık Kurma Aktiviteleri (Gençlik çalışanları için)
 • Eurodesk ile Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantıları
 • Proje Yönetimi Eğitimi ve Danışmanlığı
 • Konferanslar ve Seminerler
 • Geziler ve Ziyaretler
 • Doğa Kampları ve yürüyüşleri
 • Sosyal Sorumluk projeleri


Derneğimizin tüzüğünü buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.