Yönetim

Yönetim Kurulu

Doğal Yaşam Derneği Yönetim Kurulu 5 asil 4 yedek üyeden oluşmaktadır.


Asil Üyeler   Yedek Üyeler
         
Başkan   Yıldırım KAYA   Aziyme ARIKAN
Başkan Yardımcısı   Büşra ERTURAN   Mahmut KARATAŞ
Başkan Yardımcısı   Gökhan KAYIM   Nazmiye Melis DEMİREL
Genel Sekreter   Gülşen Sucu İNAL   Şilan EKİNCİ
Muhasip Üye
Halil ŞENTÜRK  

   Denetleme Kurulu

Doğal Yaşam Derneği Denetim Kurulu  3 Asil ve 2 Yedek üyeden oluşmaktadır.


Asil Üyeler   Yedek Üyeler
         
Başkan   Hürdoğan AYDOĞAN   Gökhan İĞDİR
Başkan Yrd.   Bahadır YASA   Kübra ALPUĞAN
Üye   Şafi BİLİCİ